Välkommen till seminarium

AKUTA RIKTVÄRDEN OCH SPRIDNINGSMODELLER

10 februari 2011


Arrangeras av Kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC)
- ett samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Institutet för miljömedicin (IMM)

Medarrangörer: Socialstyrelsen och Svensk förening för toxikologi

 Tid och plats:

10 februari 2011
Kl. 9.30-16.00
Stallmästaregården
Norrtull, Stockholm

 

Anmälan:

Anmälningstiden har gått ut.

 

Frågor:
Mattias Öberg, IMM
 

 

PRESENTATIONER FRÅN SEMINARIET

 

Acute Exposure Guideline Level (AEGL)
Mattias Öberg, IMM/KI

 

Riskanalys och fysisk planering
Kurt Petersen, Lunds Tekniska Högskola

 

Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi
Anders Bucht , KcC/FOI

 

Riktvärden och gränsvärden för luftföroreningar
Gunnar Johanson, IMM/KI

 

Skadeutfallsberäkningar
Bo Koch, FOI

 

Spridningsmodeller för kemiska massexponeringar
Lennart Thaning, FOI


PROGRAM