Resultat

Resultaten i studien

Resultaten för de grupper som jämförs i COSMOS forskningsstudie kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men kommer även att kunna följas via studiens hemsida och i medierna.