Länkar

Andra länders COSMOS forskarteam

Danmark

England

Finland

WHO Electromagnetic fields  

Statens strålskyddsinstitut: hemsida      

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Elektromagnetiska fält

EU-kommissionens vetenskapliga kommitté för potentiella och nyligen identifierade riskfaktorer (SCENIHR) antog den 19 januari 2009 ett yttrande om möjliga hälsoeffekter av elektromagnetiska fält  (Health Effects of Exposure to EMF). Rapporten finns publicerad på SCENIHRs hemsida.

 Ett pressmeddelande finns här