Forskarteam

Studien genomförs av Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och har utarbetats genom ett internationellt samarbete mellan forskare från Danmark, Finland, England och Nederländerna. Projektledare är professor Anders Ahlbom.

SCB (Statistiska Centralbyrån) står för det praktiska enkätarbetet.