Finansiering

Den svenska delen finansieras av forskningsmedel från Vetenskapsrådet, AFA och VINNOVA. Ericsson, Telenor och TeliaSonera har ställt medel till förfogande för VINNOVA för att stödja denna forskning, men det finns inte några kontrakt mellan dessa bolag och COSMOS- gruppen, som är helt självständig.