Deltagare

 

Varje deltagare är viktig

Upp mot 150 000 svenska mobiltelefonanvändare, 18-65 år, (såväl personer som ringer mycket som personer som kanske nästan inte använder mobiltelefonen alls) får nu en förfrågan att delta i denna studie.  

Det är viktigt att så många som möjligt av de tillfrågade deltar i studien. Ju fler som deltar desto större är våra chanser att tidigt upptäcka eventuella hälsoeffekter! Av samma anledning ingår den svenska studien i ett samarbete med andra EU länder. Sammanlagt förväntas 250 000 personer medverka i olika länder. Alla dessa personer kommer att följas under minst 10 år framåt, och nya frågeformulär sänds ut ungefär vart femte år.   

Hur blir deltagarna utvalda?   

Två mobiltelefonoperatörer, Telia och Telenor, har lämnat uppgift om personer som har mobiletelefonabonnemang (motsvarande de uppgifter som finns tillgängliga i telefonkataloger och nummerupplysare). 

Förutom ovan nämnda mobiltelefonoperatörer har även andra operatörer förbundet sig att leverera de för studien nödvändiga data avseende mobiltelefonanvändning.