COSMOS

Den tekniska utvecklingen går fort och ny teknologi introduceras nästan dagligen. Många saker blir till stor glädje, men i vissa fall väcks frågor och oro för eventuella hälsoeffekter.

 Ett sådant exempel är mobiltelefoner. Nästan alla använder idag mobiltelefoner, men trots att många vetenskapliga undersökningar genomförts kvarstår många frågetecken, t ex om det kan innebära en hälsorisk att tala i mobiltelefon. För att kunna besvara den frågan behövs stora studier som sträcker sig över lång tid.  

För att i framtiden kunna ha möjlighet att undersöka mobiltelefoner och andra nya teknologier har vi på Institutet för miljömedicin, i samarbete med flera andra europeiska länder, beslutat att starta en stor befolkningsstudie, som kallas COSMOS, där vi följer en stor grupp européer under många år framåt i tiden.

 Deltagarna kommer att följas bl a avseende förekomst av huvudvärk, sömnbesvär, olika sjukdomar som cancer och neurologiska sjukdomar.