Institutet för miljömedicin

 

Institutet för miljömedicin

 

Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning inom det miljömedicinska området. En viktig uppgift är även att utföra hälsoriskbedömningar av olika miljöfaktorer i vår omgivning för att ge stöd till förebyggande åtgärder. Bland de miljöfaktorer som för närvarande är aktuella kan nämnas elektromagnetiska fält, luftföroreningar, och metaller. Sjukdomar som studeras omfattar bland annat astma och allergier, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

 
Miljömedicin=hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa.

 

Internetadress:  http://ki.se/imm