English
Sannolikhet för progressionsfri överlevnad efter radikal prostatektomi vid lokaliserad prostatacancerÅr 1 År 2 År 3 År 5  PSA
  Antal biopsikolvar med cancer
  Antal biopsikolvar utan cancer
  Lokalt kliniskt T stadium T1 T2
  Primär Gleasongrad 2-3 4-5
  Sekundär Gleasongrad 2-3 4-5


Riskkalkulatorn baseras på femårsuppföljnngen i NPCR med inklusionskriterierna: yngre än 70 år, kliniskt lokalstadium T1,T2, ej lymfkörtelmetastaser N0/Nx, ej skelettmetastaser M0/Mx, PSA under 20 ng/mL