Hem
Bakgrund
Vad är biomonitoring?
Syfte
Mål
Urval – vem kan delta?
Vilka ämnen mäts och varför?
Hur går det till?

Anmälan
Organisation
Frågeformulär
Kontakt

Välkommen till DEMOCOPHES!

 

DEMOCOPHES är ett europeiskt forskningsprojekt som studerar halter av miljöföroreningar hos befolkningen i 16 europeiska länder, däribland Sverige.

 

I projektet testas och utvärderas metodik  och protokoll för att uppnå jämförbara mätdata för miljöföroreningar på Europanivå.

 

Metodiken har utarbetats inom ett annat EU-projekt: COPHES

 

Inom DEMOCOPHES mäts halter av kadmium, kvicksilver, ftalater, kotinin och bisfenol A i urin och hår hos ett urval av den allmänna befolkningen. Projektet kommer att ge viktig information om halterna av de undersökta miljögifterna i befolkningen och samtidigt bidra till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling i de deltagande länderna.

 

Mer information om det Europeiska projektet finns på vår engelska sida.