Miljöövervakningsdata

Hälsorelaterad miljöövervakning

Tillbaka till startsidan
Kadmium i urin 2002-2009

Urinkadmiumhalter (µg/g kreatinin) hos yngre (20-29 år) respektive äldre kvinnor (50-59 år) från Skåne, Västra Götaland, Stockholm och Väster- och Norrbotten under perioden 2002-2009. Varje box representerar 25-percentil (botten), median (mitten), och 75-percentil (överst). De horisontella strecken representerar de lägsta (nedersta) och högsta (översta) värdena, exklusive så kallade ”outliers”. Ringar och stjärnor (”outliers”) representerar de individer som ligger på 1,5 boxplots avstånd respektiver 3 boxplottars avstånd från boxen. Mer information om kadmium finns på Riskwebben.


Data

Referenser
Barregård et al, 2003
Berglund och Åkesson, 2008
Sällsten et al, 2003
Wennberg et al, 2007
Åkerström et al, 2010